HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Hiện nay VNPT có 2 giải pháp triển khai hóa đơn điện tử cho khách hàng

SỬ DỤNG WEBSITE VNPT CUNG CẤP

Sử dụng website do VNPT cung cấp để xuất hóa đơn điện tử là giải pháp phổ biến nhất hiện nay.
Giải pháp phù hợp với Doanh nghiệp vừa – nhỏ sử dụng ít hóa đơn và không sử dụng phần mềm kế toán.

TÍCH HỢP PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Để sử dụng giải pháp này, khách hàng cần liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm kế toán hỗ trợ tích hợp hóa đơn điện tử.
VNPT sẽ cung cấp các dữ liệu cần thiết để đơn vị cung cấp phần mềm kết nối đến hệ thống hóa đơn điện tử.

CHI PHÍ TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Chi phí triển khai hóa đơn điện tử VNPT bao gồm: phí thiết kế hóa đơn, gói hóa đơn, chữ ký số và chi phí mở rộng chức năng nếu khách hàng có nhu cầu.

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Tên gói hóa đơn
Số lượng hóa đơn
Giá gói hóa đơn
Giá trung bình mỗi hóa đơn
HD500
500
420,000
840
HD1000
1,000
670,000
670
HD2000
2,000
1,000,000
500
HD5000
5,000
2,150,000
430
HD10000
10,000
3,600,000
360
HD_MAX
>10,000
= Số lượng * 300
300

KÝ SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT

Khách hàng có thể dùng chữ ký số kê khai thuế (Token) để ký số hóa đơn điện tử hoặc để thuận tiện quản lý có thể sử dụng chữ ký số khác.
Đối với khách hàng sử dụng trên 10,000 hóa đơn/năm hoặc phát hành hóa đơn tại nhiều nơi khác nhau sẽ sử dụng ký số server chuyên dụng (HSM) do VNPT cung cấp.

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ SERVER HSM
Năm sử dụng
Giá cước gốc
Tỉ lệ giảm
Giá cước sau giảm
Năm đầu tiên
Miễn phí
Năm tiếp theo
5,000,000
20%
4,000,000
Đăng ký 2 năm
8,000,000
20%
6,400,000
Đăng ký 3 năm
11,000,000
20%
8,800,000