Chương trình khuyến mãi hòa mạng trả sau Vinaphone, đã được nhà mạng Vinaphone chính thức triển khai với nhiều gói cước và ưu đãi hấp dẫn.

Tham gia hòa mạng trong thời gian khuyến mãi quý khách hàng Vinaphone sẽ được tận hưởng ưu đãi thiết thực về phút thoại, data, tin nhắn và các dịch vụ GTGT miễn phí như Ringtunes, MCA.

Với ưu đãi tích hợp như trên quý khách hàng Vinaphone sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng hằng tháng.

Hãy nhanh tay hòa mạng trả sau Vinaphone để tận hưởng trọn vẹn ưu đãi siêu khủng từ Vinaphone nhé.

– Đối tượng khuyến mãi:

Qúy khách hàng Vinaphone có nhu cầu hòa mạng trả sau bao gồm:

+ Thuê bao hòa mạng mới.

+ Thuê bao trả trước chuyển sang trả sau

Các gói cước di động Vinaphone

STT Tên gói cước Giá gói Tích hợp dịch vụ/ 1 tháng
Thoại (phút) SMS (bản tin) Data
Thoại nội mạng VNP thoại nội mạng VNPT Thoại nội mạng VNPT & MBF thoại trong nước Gọi di động, CĐ DNK Nội mạng VNP Nội mạng VNP, MBF Trong nước  
1 DN-45      45.000   1500              
2 DN-145    145.000     1500            
3 DN-101    101.000       300          
4 VIP-99      99.000   1500       300     Max
5 VIP-119    119.000   1500       300     Max100
6 VIP-169    169.000     1500           Max
7 VIP-179    179.000       300       300 Max100
8 VIP-289    289.000       500       500 Max200
9 DN-50      50.000   1.500                
10 DN-74      74.000   1500              
11 DN-84      84.000   1000   30       30  
12 Eco690         Tính theo đơn giá 690đ/phút thoại trong nước (bao gồm các mạng)          
13 SMS-15      15.000           300      
14 VOICE      35.000         50        
(giá gói đã bao gồm VAT – chưa bao gồm cước thuê bao tháng. Riêng gói
DN50/74/84 đã bao gồm cước thuê bao tháng).
TT Tên gói Giá gói (đồng, đã bao gồm VAT, Cước thuê bao tháng) Nội dung gói cước/tháng
Thoại SMS Data
Di động VNP (phút) Ngoại mạng (phút) SMS nội mạng (SMS) Data (GB/tháng)
               1    Thương gia 245                 245.000               2.500                    200                   200                          10  
               2    Thương gia 345                 345.000               4.000                    300                   300                          15  
               3    Thương gia 495                 495.000               4.000                    500                   500                          20  
               4    Thương gia 595                 595.000               4.000                    600                   600                          25  
               5    Thương gia 695                 695.000               5.000                    700                   700                          30  
               6    Thương gia 795                 795.000               5.000                    800                   800                          35  
               7    Thương gia 895                 895.000               6.000                    900                   900                          40  
               8    Thương gia 995                 995.000               7.000                1.000               1.000                          45  
               9    Thương gia Plus              1.495.000            10.000                1.500               1.500                          60  

Gói thương gia mới Ghi chú
TT Tên gói Giá gói (đồng, đã bao gồm VAT, Cước thuê bao tháng) Nội dung gói cước/tháng
Thoại SMS Data
Di động VNP (phút) Ngoại mạng (phút) SMS nội mạng (SMS) Data (GB/tháng)
1 Thương gia 245               245.000                 2.500                      200                200                  10 Data trong gói: hết dung lượng dừng truy cập
2 Thương gia 345               345.000                 4.000                      300                300                  15  
3 Thương gia 495               495.000                 4.000                      500                500                  20
4 Thương gia 595               595.000                 4.000                      600                600                  25
5 Thương gia 695               695.000                 5.000                      700                700                  30
6 Thương gia 795               795.000                 5.000                      800                800                  35
7 Thương gia 895               895.000                 6.000                      900                900                  40
8 Thương gia 995               995.000                 7.000                   1.000             1.000                  45
9 Thương gia Plus            1.495.000               10.000                   1.500             1.500                  60

Gói Data dành cho thuê bao di động  
Tên gói Giá gói (đồng/đã có VAT) Thời hạn sử dụng Ưu đãi gói/tháng Ghi chú
MAXS 50.000đ 1 tháng 4GB Áp dụng cho Ezcom hiện hữu và kích hoạt mới
MAX/MAX70 70.000đ 1 tháng 3,8GB
MAX100 100.000đ 1 tháng 5,8GB
MAX200 200.000đ 1 tháng 15GB
MAX300 300.000đ 1 tháng 30GB
         
Các gói Data dành cho thuê bao Ezcom
Tên gói Giá gói (đồng/đã có VAT) Thời hạn sử dụng Ưu đãi gói/tháng Ghi chú
D150 150.000đ 3 tháng 3GB áp dụng cho Ezcom hiện hữu và kích hoạt mới
D250 250.000đ 6 tháng 4GB
D500 500.000đ 12 tháng 5GB
DMAX 70.000đ 1 tháng 5GB
DMAX100 100.000đ 1 tháng 9GB
DMAX200 200.000đ 1 tháng 20GB
DMAX300 300.000đ 1 tháng 30GB
D120 120.000đ 1 tháng 12GB, vượt gói 200đ/MB
D50 50.000đ 1 tháng 3GB, vượt gói 200đ/MB Chỉ áp dụng cho thuê bao kích hoạt trước ngày 01/01/2019
D70 70.000đ 1 tháng 6GB, vượt gói 200đ/MB
         
– Gói ezCom tích hợp dùng chung giữa thuê bao di động và thuê bao ezcom.  
Tên gói Giá gói (đồng/đã có VAT) Thời hạn sử dụng Ưu đãi gói/tháng Ghi chú
TH_MAX100 100.000đ 1 tháng 9GB Áp dụng cho Ezcom hiện hữu và kích hoạt mới
TH_MAX200 200.000đ 1 tháng 20GB
         
 Tiếp tục triển khai gói ezcom90, 120, 160, 200 cho thuê bao trả
sau.(ID340 trên CCBS)

TT Tên gói Giá gói (đồng, đã bao gồm VAT, cước thuê bao tháng) Nội dung gói cước/tháng
Thoại SMS Data
Di động VNP (phút) Ngoại mạng (phút) SMS nội mạng (SMS) Data (GB/tháng)
1 HEY90                              90.000                1.000                  20                      –                            5
2 HEY125                            125.000                1.500                  50                      –                            7
3 HEY145                            145.000                1.500                  70                      –                            8
4 HEY195                            195.000                2.000                100                      –                            9

ECO cũ
TT Tên gói Giá gói (đồng, đã bao gồm VAT, cước thuê bao tháng) Nội dung gói cước/tháng
Thoại SMS Data
Di động VNP (phút) Ngoại mạng (phút) SMS nội mạng (SMS) Data (GB/tháng)
1 ECO69             69.000           1.000                   –    
2 ECO99             99.000           1.000                99                 –    
3 ECO169           169.000           1.000              169              169  
4 ECO169Plus           169.000           1.000                99                 –    4,8GB (hết dung lượng ngừng truy cập) 
           
HEY (ECO mới)
TT Tên gói Giá gói (đồng, đã bao gồm VAT, cước thuê bao tháng) Nội dung gói cước/tháng
Thoại SMS Data
Di động VNP (phút) Ngoại mạng (phút) SMS nội mạng (SMS) Data (GB/tháng)
1 HEY90             90.000           1.000                20                 –                               5
2 HEY125           125.000           1.500                50                 –                               7
3 HEY145           145.000           1.500                70                 –                               8
4 HEY195           195.000           2.000              100                 –                               9

STT Tên gói cước Giá gói(chưa bao gồm cước thuê bao tháng 49.000đ/tháng, đã bao gồm VAT) Tích hợp dịch vụ/ 1 tháng
Thoại (phút) SMS (bản tin) Data
Gọi VNP, CĐ VNPT Gọi VNP, CĐ VNP, MBF Trong nước Gọi di động, CĐ DNK Nội mạng VNP Nội mạng VNP, MBF Trong nước
1 ALO-21 21.000 700              
2 ALO-45 45.000 1              
3 ALO-65 65.000 1,5              
4 ALO-135 135.000     300          
5 ALO145 145.000   700            
6 SMART-99 99.000 1       300     MAX
7 SMART-119 119.000 1       300     MAX 100
8 SMART-199 199.000     300       300 MAX 100
9 SMART-299 299.000     500       500 MAX 200